Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà dự lễ gắn biển nhà Đại đoàn kết tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái