Phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh