Tỉnh ủy Yên Bái khen thưởng 28 tập thể, 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX