Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh