Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái