Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy: Xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn ở Yên Bái là một "kỳ tích"