Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam