Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam