Bộ Tư lệnh Quân khu II chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái