Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiểm tra, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết