Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Tổng công ty Viglacera về Dự án tổ hợp khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại Yên Bái