Người dân Yên Bái đặt nhiều kỳ vọng vào tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ