Người dân Yên Bái kỳ vọng nguồn sức mạnh đem lại sự phát triển bền vững, thịnh vượng cho đất nước