Yên Bái: Các cơ quan khối Dân vận tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021