Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Văn Yên