Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn