Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự sinh hoạt với Chi bộ 14, Đảng bộ phường Đồng Tâm