Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm các mô hình kinh tế và kiểm tra tiến độ công trình dự án tại huyện Lục Yên