Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên