Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ ra mắt Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố Yên Bái