Yên Bái dự Hội thảo “ Phát triển địa phương phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID – 19; khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương”