Toàn văn phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020