Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh của Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long