Kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”