Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái tham gia thảo luận trực tuyến về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội