Đoàn Đại biểu Quốc hội Yên Bái tham gia thảo luận trực tuyến về "1 luật sửa 8 luật" của Quốc hội