Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái tham gia biểu quyết nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội