Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành nội vụ