Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm và chúc Tết tại tỉnh Yên Bái