Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra, chúc Tết tại thành phố Yên Bái