Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 2