Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị