Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi thăm và làm việc tại Yên Bái