Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Úc, xã Tân Lập