Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự sinh hoạt chi bộ tại Tổ dân phố Phiêng 1, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn