Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy tại huyện Trạm Tấu