Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác phát triển Thụy Sỹ tại Việt Nam