Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn