Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với Sở Nội vụ