Yên Bái dự Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch và phát triển đô thị