Đại tướng Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm và làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh