Thành uỷ Yên Bái tổ chức Hội nghị báo cáo viên tuyên truyền về biển, đảo