Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chủ trì Hội nghị báo cáo các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh phương án kiến trúc công trình Trụ sở Tỉnh ủy và các ban Đảng Yên Bái