Đồng chí Hoàng Việt Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy