Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy: Nhà báo hãy đặt mình vào vị trí độc giả!