Cà phê doanh nhân tháng 7: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã tại huyện Lục Yên