Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA