Gốc tinh thể ruby lớn nhất thế giới tại Yên Bái được trả giá tới 6 tỷ đồng