Tuyên dương 51 hộ nông dân Yên Bái sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ nông dân nghèo