Yên Bái gặp mặt, tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu năm 2020